Reklaam

Erinevalt laialt levinud arvamusest reklaam ei müü midagi. Tihti ta aitab müüa, kuid reklaami peamisteks eesmärkideks on informeerimine ja tootele (või brandile) lisaväärtuse loomine. Vahel ootab klient reklaamist rohkem kui reklaam tegelikult võimaldab. Meie suhtume reklaami kainelt. Ligikaudu pooltel juhtudest me soovitame klientidel raha reklaamile mitte kulutada.

Teenused

– reklaami planeerimine;

– reklaamiideed;

– reklaami valmistamine;

– meediavahendus.

Samples of Print AD >>

Samples of POS >>

Samples of Outdoor >>