Reklaam

Erinevalt laialt levinud arvamusest reklaam ei müü midagi. Tihti ta aitab müüa, kuid reklaami peamisteks eesmärkideks on informeerimine ja tootele (või brandile) lisaväärtuse loomine. Vahel ootab klient reklaamist rohkem kui reklaam tegelikult võimaldab. Meie suhtume reklaami kainelt. Ligikaudu pooltel juhtudest me soovitame klientidel raha reklaamile mitte kulutada.

 

Tööde arhiiv:

Samples of Print AD >>

Samples of POS >>

Samples of Outdoor >>

 

Studio of Marketing ei tee reklaami enne, kui turundusega on asi klaar. Turundust planeerime tihedas koostöös kliendiga.